Šesti steber

Psihosocialno okolje 

Gre za temeljna psihična stanja, še zlasti za našo zmožnost predelave vtisov, ki smo jim vsakodnevno izpostavljeni. Prav tako gre za celotno področje psihosomatskih obreme-nitev, katerih izhodiščna točka je duševnost, predvsem predelava spominov iz otroštva. V ta dejavnik spadajo tudi vse stresne situacije v vsakdanjem življenju, ki lahko zelo negativno vplivajo na zdravje, če jih človek dolgo časa ne razreši. V hujših stanjih je priporočljiva strokovna psihoterapija ali kakšna druga oblika pomoči.

Naj za konec še enkrat poudarimo, da so v sistemu “šestih stebrov zdravja” pomembni prav vsi in se moramo vsem posvečati. Ni dovolj, da poskrbimo samo za primerno in zdravo hrano, druge vidike zdravja pa zanemarjamo.